Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku e-shopu agrodomzahrada.sk

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebom zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z. 

Predávajúci: 

Peter Mariňák,

miesto podnikania: 07301 Sobrance, Prof. Hlaváča 561/5, 

IČO: 42324980  

Kupujúci: 

Meno a priezvisko*: …………………………………………………………… 

Ulica a číslo*: …………………………………………………………………….. 

M esto*: ……………………………………………………………………………… 

Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za tovar/službu, ktorý som si objednala/objednal prostredníctvom Vašej internetovej stránky – e-shopu. V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. , uplatňujem si týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov a dopravného vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho. Tovar bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky – www.agrodomzahrada.sk Číslo faktúry, dokladu o kúpe*: ……………………………………………………………………. Žiadam o vrátenie: ¤ – plnej hodnoty faktúry (označiť len jednu možnosť) ¤ – čiastočnej hodnoty faktúry Vrátený tovar a počet kusov: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. (iba ak vraciate len časť tovaru) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Požadovaná suma k vráteniu: ………………………………………. Požadovanú sumu žiadam vrátiť*: ¤ poštovým poukazom na hore uvedenú adresu ¤ prevodom na účet (číslo, kód banky alebo IBAN) ………………………………………………………………………………… Sumarizácia zásielky : – vyplnený formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

  • tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy faktúra o kúpe tovaru 

V ……………………………………………………………………………………………… dňa …………………………………. Podpis: ……………………………………….