Domáci chov japonských prepelíc

13. februára 2024 Od admin Vypnuté

Potraviny 21. storočia
Prepelica japonská je nenáročná na chov. Vzhľadom na jej veľkosť nepotrebuje veľký
chovný priestor. Denná spotreba krmiva je od 20 do 30g na jeden kus (pomer medzi
spotrebou krmiva, nosnosťou a mäsa nám jednoznačne dokazuje, že je prepelica
veľmi výhodná na chov). Prepelica má rýchlejší metabolizmus ako iní vtáci a je
schopná sa adaptovať prakticky na akékoľvek prostredie. Vďaka rýchlejšiemu
metabolizmu a vyššej telesnej teplote, ktorá je 42°C je menej náchylná na klasické
ochorenia ako iné druhy hydiny, ako napr. Sliepka alebo morky.
Základný chov prepelíc
Vyliahnuté prepelice dávame do chovného zariadenia , ktoré je vyhriate minimálne
na 32°C. Prepelica je oveľa náročnejšia na teplo ako napr. kuriatka sliepok. Z dôvodu
nízkej teploty a rýchlom metabolizmu dochádza k stretu zvierat z nedostatku prímu
potravy, ktoré môžu viesť k vysokej mortalite ktorá často dosahuje 90%. Prepelice pri
nižšej teplote aj keď sa chovateľovi zdá byť teplota optimálna sa tlačia najprv pod
infražiariče alebo iné zdroje tepla ak tieto sú vybavené termostatmi tak potom sa
tlačia do rohov chovného zariadenia.
Ak si uvedomíme, že prepelica ma pri vyliahnutí 9g pri ideálnom odchove, ktorý
zahŕňa:
– Optimálna teplota
– Vyvážené krmivo
– Pitná voda
Bežne dosahuje v 10 dni váhu 50g.
Treba klásť doraz na použité kŕmne zmesi, ktoré musia zabezpečiť plnohodnotný
prísun minerálov a stopových prvkov pri tak rýchlom raste.
Nie zriedka pri chove prepelice v 6. týždni od vyliahnutia nájdete v chovnom
zariadení prvé vajíčko. Na koľko sú prepelice chované na intenzívnu znášku vajec
odporúča sa chovať prepelice rôzneho veku. U každej hydiny po obdoby znášky
nastane zvyčajne z dôvodu preperovania pokles alebo úplne zastavenie znášky.
Z toho vyplýva, ak si zabezpečíte dajme tomu pri počte prepelíc 10ks dve kŕdle
prepelíc rôznych vekových kategórii tak by ste mali predísť tomu, že vám všetky
prepelice prestanú naraz niesť vajíčka.
Na znášku prepelíc vplýva aj umiestnenie a svetlený režim a stres ktorý môže aj
úplne zastaviť znášku (hluk, mačky, hlodavce, a pod.)
Na Záver by som chcel podotknúť, že vďaka nutričným hodnotám prepelíc a ich vajec
si ich veľa ľudí myli z perličkami, ktoré nedosahujú také parametre ale veľkosťou viac
vyhovujú spotrebiteľom.
autor: PM