Kŕmne zmesi – bez GMO alebo s GMO?

13. februára 2024 Od admin Vypnuté

Stojíme pred ťažkou otázkou. Dávať naším zvieratám krmivo s GMO alebo bez
GMO? GMO označuje geneticky modifikované organizmy. Ide o organizmy, ktorých
genetický výbava bola zmenená, čím sa im umelo pridali nové vlastnosti.
Prečo sa používa GMO v krmivách
Hľadal som informácie o GMO krmivách. Spotrebiteľ hľadá produkt, ktorý bude
spĺňať výživové požiadavky vo vysokej miere, ale naopak čo najmenej zaťaží jeho
rozpočet. Je veľmi málo štúdií, ktoré by sa zoberali stráviteľnosťou tých ktorých
zložiek v zmesiach a celkovej spotrebe krmiva na jeden kus. Ohľadom na výživovú
hodnotu ktorú ten ktorý druh zvierat potrebuje. Ak si prezrieme etiketu, ktorejkoľvek
kŕmnej zmesi od rôzneho výrobcu tak všade budú ideálne hodnoty bielkovín
a vitamínov pre ten ktorý druh zvierat. Nikde sa nepíše o stráviteľnosti týchto živín.
Nehľadiac na to že vo väčšine zmesiach sú používane rôzne konzervanty. Takže nie
je všetko len o cene kŕmnej zmesi ale je to aj o úžitkovosti a celkového zdravotného
stavu, ktorý tiež vplýva na celkovú ekonomiku chovu. Aj ta najlepšia receptúra pri
výrobe kŕmnych zmesí, ktoré obsahujú plodiny napadnute mikotoxínmi a plesňami vo
finále ovplyvni celkovú úžitkovosť a ekonomiku chovu. Vo veľkej miere ide o omyl ak
spotrebiteľ zakúpi napr. hydinu na burzách alebo výstavách. Po následnom úhyne
týchto zvierat vo všeobecnosti pripisuje za vinu chovateľovi od ktorých tuto hydinu
zakúpil. Nezamyslí sa nad tým, že v krmive ktoré skrmuje týmto zvieratám a to buď
nevhodným skladovaním alebo priamo pri výrobe kŕmnych zmesí sa do nich dostanú
nežiaduce mykotoxiny a plesne ktoré na hydinu pôsobia toxicky. Vo všeobecnosti
ľudia aj z dôvodu zníženia nákladov aj z dôvodu vnútorného presvedčenia kŕmia
zvieratá doslovným kuchynským odpadom. Tak isto pri nevhodnom skladovaní týchto
produktov vznikajú mikotoxíny a plesne, ktoré ak nespôsobia úhyn zvierat ostávajú
v ich organizmoch. Kde následne od závislosti veku zvieraťa sa táto kontaminácia
zvyšuje.
Je na to alternatíva kŕmnych zmesi kde sa prihliada na stráviteľnosť a výživovú
hodnotu. Pri ktorých vo výrobe aj pre bežných chovateľov sa používajú prvotriedne
obilniny kde čo sa týka GMO je zastúpená len sója. Je aj druhá varianta týchto
zmesí ktoré sú úplne bez GMO. Obidve druhy týchto krmív sú bez chémie
a konzervantov a najväčšiu ich slabinu vidia spotrebitelia v záručnej dobe kde
spotreby je len 3 mesiace. A teraz je na každého zvážení či je všetko len o cene.
autor: PM