Virkon S širokospektrálna dezinfekcia

13. februára 2024 Od admin Vypnuté

Virkon S je širokospektrálna dezinfekcia. Je určená proti všetkým
typom vírusov, baktérií, kvasiniek, pliesňam. Má účinky proti
všetkým 18 kmeňom vírusov, ktoré napádajú zvieratá,; overené
nezávislými testami. Čistí, zároveň dezinfikuje a zabraňuje šíreniu
infekcie.
Chovné miesta pre zvieratá: Virkon S sa používa na čistenie a dezinfekciu všetkých
povrchov a zariadení v prípravnách krmiva, psích chovoch, králikárnach, klietkach, včelínoch a                                                            ostatných chovných miestach.

Dávkovanie:
Virkonu S v sáčkoch po 50g prášku:
Pre prípravu 1% roztoku rozpusťe obsah jedného sáčku (50g) v 5 l vlažnej vody. Roztok je
dostačujúci na čistenie a má virocidný účinok na všetky vírusy okrem parvoviru a taktiež
pôsobí baktericidne a fungicidne.
Virkonu S v sáčkoch po 1 kg prášku:
Určte požadované množstvo dezinfekčného roztoku a príslušné riedenie. Odmerajte
potrebné množstvo Virkonu S plastovým uzáverom. Nasypte odmerané množstvo prášku
do vody a zamiešajte; až kým sa prášok nerozpustí. Uzáver naplnený po okraj obsahuje
200g prášku. Na dezinfekciu povrchov sa najčastejšie používa 1% pracovný roztok ( 1 kg
prášku na 100 l vody).
Po otvorení prípravok spotrebujte do 3 mesiacov. Pripravené roztoky sa dajú použiť 7 dní.
Len pre veterinárne použitie. Prípravok nesmie byť používaný po uplynutí doby
použiteľnosti vyznačené na obale. Uchovávajte v pôvodnom balení pri teplote 15 – 25 °C.